Category Archives: Sản phẩm VNPT

TRUYỀN SỐ LIỆU

1. Giới thiệu dịch vụ kênh thuê riêng quốc tế của VNPT: Dịch vụ Thuê kênh riêng quốc tế (hay còn gọi là dịch vụ Thuê kênh viễn thông quốc tế) là dịch vụ cung cấp kênh liên lạc dành riêng, điểm nối điểm, đáp ứng nhu cầu liên lạc toàn cầu đặc biệt quan trọng […]

ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH

Dịch vụ nội hạt là dịch vụ mà liên lạc đợc thiết lập thông qua mạng điện thoại công cộng giữa các thiết bị đầu cuối hoặc giữa thiết bị đầu cuối với thiết bị truy nhập mạng dịch vụ trong cùng một phạm vi (vùng cước) nội hạt. I. Dịch vụ điện thoại nội […]

TRUYỀN HÌNH MYTV

1. Khái niệm Dịch vụ Truyền hình tương tác MyTV là dịch vụ truyền hình qua giao thức Internet của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam-VNPT cung cấp tới khách hàng dựa trên công nghệ IPTV (Internet Protocol Television), tín hiệu truyền hình được chuyển hóa thành tín hiệu IP, truyền qua hạ […]

CÁP QUANG VNPT (FIBERVNN)

Giới thiệu dịch vụ cáp quang vnpt FiberVNN: Cáp quang FTTH VNPT (Fiber To The Home) là mạng viễn thông băng thông rộng bằng cáp quang được nối đến tận nhà để cung cấp các dịch vụ tốc độ cao như điện thoại, Internet tốc độ cao và TV. Đây là dịch vụ truy cập Internet cáp quang, thay […]

ADSL VNPT (MEGAVNN)

MegaVNN là dịch vụ truy nhập Internet tốc độ cao, dựa trên công nghệ đường dây thuê bao số bất đối xứng ADSL do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cung cấp. Giới thiệu dịch vụ MegaVNN là dịch vụ truy nhập Internet tốc độ cao, dựa trên công nghệ đường dây […]